Друк
Категорія: Аналітика
Перегляди: 6470

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

 

 

 

РЕЙТИНГ МІСТА

 Загальний показник Індексу публічності Полтавської міської ради становить 43% - це низький рівень публічності. Найбільш публічним виявися міський голова – 52%. Дещо менший рейтинг у виконавчих органів міської ради (50%). Найменш публічним виявився депутатський корпус – лише 30% за рейтингом.

 

 

 

 

У відкритому доступі наявна більша частина інформації про діяльність міського голови. Бракує інформації про сучасні інформаційно-комунікаційні технології (електронна пошта, соціальні мережі). Потребує вдосконалення робота з різними категоріями населення, зокрема відсутні процедури прийому різних груп населення / груп інтересів. На сайті оприлюднена лише частина розпоряджень міського голови. Потребує актуалізації інформації про міський бюджет в окремому розділі на офіційному веб-сайті. Інформація про міський бюджет потребує додаткових графічних елементів для кращого сприйняття. Також при міському голові відсутня громадська рада.

 

На офіційному веб-сайті міської ради наявна інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів, їх повноваження та функції, графік прийому. Публічною є інформація про регуляторну політику виконавчих органів. Відсутня інформація про послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхню вартість. Також відсутня інформація про пільги для різних категорій населення. В місті створено та функціонує центр надання адміністративних послуг. У ЦНАП немає електронної черги. ЦНАП має власний веб-сайт. У місті відсутня установа з надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам. Потребують оприлюднення у окремому розділі на веб-сайті міської ради звіти виконавчих органів міської ради.

 

Регламент роботи міської ради і положення про роботу постійних комісій є публічно доступними на веб-сторінці ради. На веб-сайті відсутня актуальна інформація про графіки засідань постійних депутатських комісій. У раді відсутня електронна система голосування, а також регулярна аудіотрансляція та відеотрансляція (он-лайн трансляція) усіх пленарних засідань. Відсутня інформація про запити депутатів міської ради та протоколи засідань постійних депутатських комісій. Потребують оновлення звіти депутатів на веб-сайті міської ради та інформація про їхню діяльність у міжвиборчий період.

 

 

 

Стан публічності міського голови

 

ПРИНЦИП ПРОЗОРОСТІ

 

  1. Інформація про міського голову та його діяльність.

 

Оціночний (нормативний) стандарт:

 

На офіційному веб-сайті наявна більшість інформації (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність) про міського голову. Відсутня інформація про судимість (відсутність судимості) та партійну приналежність.

 

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови доступна на веб-сторінці ради. В декларації відсутні відомості про доходи членів сім’ї. Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також реєстрації місця проживання, дати народження декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають.

 

На офіційній веб-сторінці ради наявна інформації про номери засобів зв'язку міського голови.

 

На офіційній веб-сторінці ради та дошці оголошень є актуальна інформація про графік прийому громадян міським головою та процедуру запису.

 

На офіційній сторінці ради не представлена інформація про порядок прийому міським головою ініціативних груп громадян і/або інших груп інтересів.

 

На сайті не оприлюднена інформація з описом повноважень та функцій міського голови.

 

В структурі міської ради існує прес-служба, яка відповідає і займається інформаційним висвітленням діяльності міського голови. Інформація про діяльність міського голови з’являється на веб-сайті ради один раз на два-три дні. Міський голова комунікує з працівниками ЗМІ шляхом організації брифінгів, прес-конференцій, прями ефірів, неформальних зустрічей з журналістами менше ніж один раз на квартал.

 

Коментар:

 

Для забезпечення прозорості органу місцевого самоврядування рекомендується доповнити відомості про міського голову інформацію про партійну приналежність та відсутність судимості. Також необхідно оприлюднити інформацію про різні засоби зв’язку з міським головою, зокрема e-mail.

 

Доцільно розробити (у разі відсутності) та оприлюднити порядок прийому міським головою ініціативних груп громадян та інших груп інтересів.

 

Необхідно оприлюднити інформацію з описом повноважень та функцій міського голови.

 

 

 

  1. Інформація про служби міського голови та кадрова політика

 

Оціночний (нормативний) стандарт:

 

На веб-сайті відсутня інформація про помічників, радників міського голови (штатних  - патронатна служба та позаштатних) із зазначення контактної інформації та сфери їх відповідальності.

 

На веб-сайті наявна зведена контактна інформація з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур.

 

На веб-сторінці ради немає детальної інформації про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. Вчасно оприлюднюється інформація про окремі конкурси на заміщення вакантних керівних посад  (начальники відділів, управлінь, департаментів). Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад оприлюднюються усіма можливими способами – в друкованому органі, на офіційній веб-сторінці.  У вільному доступі (на веб-сайті) відсутні розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад. На практиці не є доступними протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії.

 

Коментар:

 

На веб-сайті міської ради необхідно оприлюднити та періодично оновлювати інформацію про помічників, радників міського голови (штатних та позаштатних). Для зручності користування необхідно систематизувати детальну інформацію про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. Також потрібно регулярно актуалізувати оприлюднення інформації на веб-сайті міської ради та офіційному друкованому органі міської ради.

 

На сайті міської ради необхідно регулярно оприлюднювати інформацію про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад. Рекомендується оприлюднювати протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії.

 

  1. Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету

 

Оціночний (нормативний) стандарт:

 

На офіційному веб-сайті оприлюднено план стратегічного розвитку міста (або аналогічний за змістом та форматом документ), який містить опис мети, завдань, напрямів стратегічного розвитку міста та план реалізації.

 

На офіційному веб-сайті оприлюднений генеральний план міста, який містить описову частину та основні графічні матеріали.  Матеріали генерального плану населеного пункту містять інформації з обмеженим доступом.

 

Матеріали генерального плану (графічні) розміщенні для публічного ознайомлення в приміщенні органу місцевого самоврядування.

 

На сайті відсутнє рішення ради про затвердження міського бюджету на поточний рік (з усіма додатками). Також немає всіх рішень про затвердження змін до бюджету міста. Актуальна редакція бюджету міста (видатки, надходження) відсутня на сайті в окремому розділі.

 

На офіційному веб-сайті оприлюднена програма соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий (1 рік). Відсутня програма на середньостроковий період (5 років).

 

В місті запроваджена система управління якістю (ISO). Діє застарілий сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2001 (результат проведення зовнішнього аудиту).

 

Коментар:

 

Необхідно актуалізувати інформацію про місцевий бюджет, зокрема оприлюднити в окремому розділі прийнятий бюджет на поточний рік та зміни до нього.

 

Розробити програму соціально-економічного розвитку на середньостроковий період та оприлюднити її на сайті міської ради.

 

Необхідно підтвердити сертифікат системи управління якістю (ISO)

 

  1. Нормативні документи муніципалітету

 

Оціночний (нормативний) стандарт:

 

На веб-сайті, а також в друкованому форматі оприлюднений чинний Статут територіальної громади міста.

 

Менше половини розпоряджень міського голови оприлюднено на офіційній веб-сторінці ради. Доступні розпорядження вчасно (не пізніше 5 робочих днів з дня підписання)  оприлюднюються  на офіційній веб-сторінці ради. На сайті є можливість зручного пошуку документів за різними критеріями – дата, назва документу, слова з тексту, вид тощо.

 

Міським головою прийнято і оприлюднено розпорядження на виконання ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (створено окремий підрозділ/призначено відповідальну особу, віднесено до обов’язків одного з підрозділів забезпечення виконання закону). На сайті наявна інформація про спеціальний структурний підрозділ або відповідальну особу для забезпечення доступу до публічної інформації.

 

Коментар:

 

На сайті доступна зручна система пошуку документів. Однак проблемою  відсутність частини документів, зокрема розпоряджень міського голови за річний період. Рекомендується оприлюднювати усі розпорядження міського голови у відповідному розділ сайту міської ради «Розпорядження міського голови»

 

ПРИНЦИП ВІДКРИТОСТІ

 

  1. Участь громадськості

 

Оціночний (нормативний) стандарт:

 

Міський голова проводить регулярний прийом громадян у визначений час та за визначеною адресою, виділяючи на це 4-7 годин свого часу щомісячно. Час очікування на прийом становить близько 2 місяців. Міський голова особисто проводить прийоми. Для неповносправних осіб доступ до міської ради є частковим (не для всіх категорій). Міський голова не проводить окремий систематичний прийом інших категорій осіб/об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо. Міський голова не проводить виїзні зустрічі (прийоми) громадян.

 

Міський голова не використовує у своїй комунікації з мешканцями сучасні інформаційно-комунікаційні технології (соціальні мережі).

 

 «Гаряча лінія» для оперативного звернення громадян, в тому числі до міського голови, не функціонує.

 

Міський голова рідко ініціює громадські обговорення (громадські слухання, загальні збори) щодо актуальних проблем місцевого самоврядування. Міський голова не ініціює та не проводить консультації з громадськістю (з групами інтересів) щодо резонансних проблем місцевого значення.

 

На офіційному веб-сайті мешканці можуть ознайомитися з процедурою звернення громадян і через сайт оформити електронне звернення, в тому числі до міського голови.

 

При міському голові не створені дорадчо-консультативні органи – громадська рада і спеціалізовані робочі групи. Спеціалізовані робочі групи існують при окремих структурних підрозділах міської ради.

 

В структурі міської ради немає підрозділу, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства.  

 

Коментар:

 

У місті існує практика прийому громадян міським головою. Однак рекомендується збільшити час прийому до мінімум 8 годин на тиждень. Таким чином зменшити час очікування на прийом.

 

Необхідно запровадити практику систематичного прийому міським головою інших категорій осіб/об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо та виїзних прийомів громадян у районах міста.

 

Для консультацій з громадою необхідно частіше проводити форми громадських обговорень. Проводити обговорення серед різних категорій населення міста.

 

Ввести у комунікаційну роботу міського голови сучасні інформаційні технології, зокрема соціальні мережі. Також необхідно створити цілодобову «гарячу лінію» міської ради, варіантом реалізації якої може бути (у разі відсутності коштів або малої кількості звернень) приєднання до інших структур, наприклад Урядового контактного центру.

 

Створити при міській раді громадську раду, а також запровадити практику консультацій з спеціалістами шляхом створення спеціалізованих робочих груп. Також необхідно створити окремий підрозділ, який відповідатиме за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства

 

ПРИНЦИП ПІДЗВІТНОСТІ

 

  1. Фінансові ресурси муніципалітету

 

Оціночний (нормативний) стандарт:

 

На веб-сайті ради доступний затверджений радою річний звіт про виконання бюджету, якій містить вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста.

 

Коментар:

 

Для більшої відкритості бюджету необхідно оформляти звіти з додаванням графічної інформації.

 

  1. Звіт про результати діяльності міського голови

 

Оціночний (нормативний) стандарт:

 

Міський голова рідше ніж двічі на рік інформує населення про  виконання  програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм.

 

Міський голова щорічно звітує перед міською радою про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради. Також в друкованих ЗМІ оприлюднюється щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами.

 

Міський голова щорічно звітує перед радою про роботу виконавчих органів. Звіт міського голови  про роботу виконавчих органів, в повному обсязі, оприлюднюється на веб-сторінці ради. Окрім того, міський голова щорічно звітує про свою роботу на відкритій зустрічі перед територіальною громадою. Статут територіальної громади  не містить детальної процедури звітування міського голови.

 

Коментар:

 

Прописати процедуру звітування міського голови у Статуті територіальної громади. Проводити звітування згідно процедури та не менше ніж 2 рази на рік.

 

 

 

Характеристика публічності виконавчих органів міської ради

 

ПРИНЦИП ПРОЗОРОСТІ

 

2.1. Інформація про виконавчі органи та їх керівників.

 

Оціночний (нормативний) стандарт:

 

Є доступною інформація про номери засобів зв'язку, виконавчих органів міської ради та районних адміністрацій в місті.

 

На веб-сайті наявна повна інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів на веб-сторінці ради. На веб-сторінці міської ради наявна більшість важливої інформації про керівників виконавчих органів.

 

Біографічні дані (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, фото) заступників міського голови  доступні на веб-сторінці міської ради (крім відомостей про судимість). Також наявна неповна інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку усіх заступників міського голови. На веб-сторінці наявна інформація про графік прийому та процедуру запису (електронний запис, по телефону, особисте звернення) усіма керівниками виконавчих органів.

 

Декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови оприлюднені на веб-сторінці міської ради.

 

На веб-сторінці ради наявна інформація про повноваження та функції усіх виконавчих органів (департаментів та управлінь).

 

На веб-сторінці ради наявна інформація про усі підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради. Наявна інформація (керівники, контакти) про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради. Відсутня інформація про заклади спорту.

 

Коментар:

 

Доповнити відомості про виконавчий комітет інформацією про електронну пошту та розклад роботи виконавчих органів міської ради. Також необхідно доповнити інформацію про заступників міського голови, зокрема відомостями про засоби електронного зв’язку, розклад роботи.

 

Потребує доопрацювання інформація на офіційному сайті міської ради про установи і заклади соціальної сфери.

 

2.2. Інформація про виконавчий комітет міської ради

 

Оціночний (нормативний) стандарт:

 

На офіційній веб-сторінці і дошках оголошень наявна інформації про місцезнаходження, номери засобів зв'язку виконавчого комітету.

 

На веб-сторінці ради є інформація про персональний склад виконкому. Відсутня інформація про повноваження виконкому. Оприлюднена частина біографічних відомостей про членів виконкому.

 

На веб-сайті ради не оприлюднюється актуальна інформація про місце та час засідань виконавчого комітету.

 

Коментар:

 

Необхідно доповнити веб-сайт міської ради інформацією про електронні засоби зв’язку виконавчого комітету. Для інформування громадськості необхідно прописати повноваження виконавчого комітету на офіційному веб-сайті міської ради.

 

В інтересах громади та зацікавлених осіб оприлюднювати актуальну інформацію про час та місце засідань виконкому. Для підвищення прозорості разом з повідомленням розміщувати контактні засоби зв’язку

 

2.3. Рішення та документація виконавчих органів

 

Оціночний (нормативний) стандарт:

 

На офіційній веб-сторінці ради оприлюднюються усі рішення виконавчого комітету. Проекти рішень виконавчого комітету вчасно оприлюднюються  на офіційній веб-сторінці ради. Проект порядку денного засідань виконкому не оприлюднюється на веб-сайті.

 

На веб-сайті ради або в друкованих органах оприлюднений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік. План включає в себе всю необхідну інформацію – визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів. Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів публікуються і містять інформацію про зміст проекту, контактні дані розробника, спосіб оприлюднення регуляторного акту, про строк і спосіб розгляду зауважень і пропозицій. Частина проектів регуляторних актів із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюються на веб-сайті ради або в наперед визначених друкованих ЗМІ. Рішення про набуття чинності регуляторним актом та його зміст публікуються в друкованих ЗМІ.

 

Річний план закупівель і зміни до нього вчасно (протягом 5 робочих днів з дня його затвердження) оприлюднюється на веб-сайті ради.

 

На веб-сайті міської ради відсутня інформація про усі послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхню вартість. Інформація про пільги для різних категорій населення і щодо різних видів послуг наявна на веб-сайті в розділах відповідних програм.

 

На офіційному веб-сайті ради оприлюднено програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період (1 рік) з усіма додатками. Також на сайті оприлюднено перелік  місцевих цільових програм, які фінансуються з місцевого бюджету.

 

На офіційному сайті ради функціонує система пошуку інформації, зокрема контекстний пошук по усій текстовій інформації за ключовими словами, а також пошук в базі даних нормативно-правових актів, що розміщені на сайті. 

 

Коментар:

 

Удосконалити роботу виконавчого комітету шляхом розміщення проекту порядку денного засідань виконкому на офіційному веб-сайті міської ради.

 

Для зручності жителів міста необхідно оприлюднити усю інформацію про послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхню вартість. Інформацію про пільги для різних категорій населення потрібно виділити в окремий розділ на сайті, спростивши доступ до неї.

 

2.4. Комунальне майно та земля муніципалітету

 

Оціночний (нормативний) стандарт:

 

Рішення про проведення земельних торгів оприлюднюються на веб-сайті ради разом з іншою документацією. Рішення містять часткову інформацію про  перелік земельних ділянок; стартову ціну кожного лота; умови користування земельною ділянкою; особу, уповноважену укласти відповідний  договір. Інформація про результати земельних торгів не оприлюднюються на веб-сайті ради.

 

Відсутній містобудівний кадастр міста. В міській раді створена служба (уповноважений орган) містобудівного кадастру. 

 

Коментар:

 

Для покращення доступу інформацію про комунальне майно та землю муніципалітету потрібно винести в окремий розділ. Доповнити опубліковані рішення інформацією про умови користування та особу, , уповноважену укласти відповідний договір. Необхідно оприлюднювати інформацію про результати земельних торгів н веб-сайті.

 

Розробити процедури по створенню містобудівного кадастру в м. Полтава

 

ПРИНЦИП ВІДКРИТОСТІ

 

2.5. Участь громадськості

 

Оціночний (нормативний) стандарт:

 

Громадяни можуть бути присутніми на засіданнях виконкому за умови попередньої реєстрації або пройшовши формальну процедуру реєстрації.

 

На практиці існує вільний доступ до приміщень ради (кабінетів управлінь, департаментів).

 

На веб-сайті ради (у Статуті міста) наявна детальна інформація про порядок проведення громадських слухань – процедуру ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів. Також наявна у вільному доступі вичерпна інформація про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян).

 

Повідомлення про проведення громадських слухань оприлюднюються менш ніж за 2 тижні і не містять вичерпну інформацію про предмет обговорення (порядок денний, проекти документів). Також на веб-сайті відсутня вичерпна інформація (протокол/стенограма) про результати усіх проведених громадських слухань (щонайменше за останній рік).

 

При виконавчих органах відсутні дорадчо-консультативні органи – робочі групи, громадські ради. 

 

Коментар:

 

Рекомендується створити окремий розділ на офіційному сайті міської ради «Участь громади», де інформувати громадян про проведення громадських слухань, про результати розгляду питань, публікувати протоколи громадських слухань.

 

2.6. Адміністративні послуги

 

Оціночний (нормативний) стандарт:

 

В місті створено та діє Центр надання адміністративних послуг.

 

ЦНАП має функціонуючий веб-сайт, що містить інформацію про порядок надання відповідних АП, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб'єктів звернень. Інформація про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб'єктів звернення через засоби масової інформації відсутня. На веб-сайті ЦНАП наявна вичерпна інформація про усі послуги, що надаються виконавчими органами. На веб-сайті та інформаційних стендах ЦНАП оприлюднені інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги.

 

У Центрі проводиться прийом громадян – не менше 6 днів на тиждень та 7 годин на день, без перерви на обід; не менше двох днів на тиждень здійснюється прийом до двадцятої години. У ЦНАП немає електронної черги.

 

У приміщенні ЦНАП безоплатно не поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Існує можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв'язку). У приміщенні ЦНАП облаштовані  інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Наявні бланки для заповнення (зразки) з метою отримання адміністративних послуг. 

 

У приміщенні ЦНАП відсутні скриньки для висловлення суб'єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

 

У місті відсутня установа з надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам.

 

Коментар:

 

Розмістити у приміщенні ЦНАПу скриньки для зауважень та пропозицій.

 

Розглянути питання про створення установа з надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам, зокрема шляхом співробітництва з громадськими організаціями.

 

 

 

2.7. Доступ до публічної інформації.

 

Оціночний (нормативний) стандарт:

 

На офіційному веб-сайті ради наявний окремий розділ «Про доступ до публічної інформації», який містить усю необхідно інформацію, зокрема про порядок оформлення та подання запиту на інформацію. На сайті відсутня система обліку публічної інформації. На сайті немає форм запитів на отримання публічної  інформації різними способами та від різних суб’єктів. Наявна єдина форма запиту. На веб-сайті ради відсутній порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації.

 

Система навігації по сайту не є зручною для недосвідчених користувачів, пошук окремих компонентів є часозатратним. Сайту не пристосований для використання людьми з обмеженими можливостями (регулювання контрастності, масштабування шрифтів, звукове супроводження дій користувача, клавіатурний доступ).

 

Запит на інформацію можна подати всіма можливими способами: поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно. Також на сайті є спеціальна онлайн-форма для подання запиту на інформацію.

 

Виконавчі органи дотримуються термінів надання відповідей на запити – 5 робочих днів або 20 робочих днів, якщо впродовж 5 днів надійшло повідомлення про продовження термінів розгляду запиту. Вчасно надаються відповіді на запит, подані поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно. У відповідях не повністю висвітлена запитувана інформація.

 

У міській раді немає окремих спеціальних місць (приміщення) для роботи з документами. Наявні місця для роботи з документами в коридорах (столи, стільці).

 

Радою визначений розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок і він не перевищує 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати (А4). Виконавчі органи не стягують понаднормовою плати за копіювання, друк відповіді на запит. 

 

Коментар:

 

Веб-сайт міської ради потребує удосконалення в частині створення системи обліку публічної інформації (обробку запитів громадян). Доцільно розмістити у розділі про доступ до публічної інформації порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації.

 

Веб-сайт потребу доопрацювання у частині можливості регулювання інтерфейсу для використання людьми з обмеженими можливостями (регулювання контрастності, масштабування шрифтів тощо).

 

Розглянути питання про виділення окремого приміщення для роботи громадян з документами.

 

ПРИНЦИП ПІДЗВІТНОСТІ

 

2.8. Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради

 

Оціночний (нормативний) стандарт:

 

Виконавчі органи (управління) не звітують про свою діяльність перед територіальною громадою не рідше двох разів на рік. На веб-сайті раді відсутні звіти виконавчих органів (управлінь) за останній рік. Інформація про місце та час звітування усіх виконавчих органів не розповсюджується серед усіх категорій населення.

 

На веб-сайті ради оприлюднюється звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку. Не оприлюднюються проміжні та заключні звіти про хід виконання цільових програм в поточному році.

 

Виконавчі органи подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна.

 

На веб-сайті ради оприлюднюються звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію, але звіти містять узагальнену інформацію.

 

Коментар:

 

Необхідно удосконалити процедуру звітування виконавчих органів міста перед територіальною громадою. Зокрема, запровадити процедуру інформування про майбутні звітування, обов’язкового звітування управліннями. На веб-сайт міської ради необхідно розмістити звіти виконавчих органів (управлінь).

 

Оприлюднювати проміжні та заключні звіти про хід виконання цільових програм в поточному році на веб-сайті міської ради.

 

Для кращої обізнаності громадськості рекомендується створити форму детального звіту щодо розгляду запитів на публічну інформацію та оприлюднювати його щоквартально.

 

2.9. Фінансові ресурси муніципалітету

 

Оціночний (нормативний) стандарт:

 

На веб-сайті ради відсутня детальна інформація (із зазначенням розпорядників бюджетних коштів) про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету. Також на веб-сайті оприлюднюються не усі квартальні звіти про виконання місцевого бюджету. 

 

На веб-сайті ради не оприлюднено детальну інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи.

 

В місті існує практика публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік.

 

Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна публікуються на веб-сайті ради.

 

Коментар:

 

Потребує удосконалення розділ бюджету на веб-сайті міської ради, зокрема, деталізація видатків місцевих коштів та оприлюднення проміжних звітів міського бюджету.

 

2.10. Регуляторна політика

 

Оціночний (нормативний) стандарт:

 

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті ради або в друкованих органах.

 

 

 

Характеристика публічності депутатів міської ради

 

ПРИНЦИП ПРОЗОРОСТІ

 

3.1. Інформація про депутатів міської ради

 

Оціночний (нормативний) стандарт:

 

На веб-сайті ради є інформація про приймальні депутатів ради. Відсутня інформація про права та обов’язки депутатів міської ради. 

 

На веб-сторінці ради наявна більшість інформації про біографічні дані про усіх депутатів. Відсутні декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів, що містять також відповідну інформацію про членів їх сімей. 

 

На веб-сторінці ради є інформація про графік прийому громадян (дні, години та місце прийому) депутатами міської ради.

 

Коментар:

 

Доповнити веб-сайт інформацією про права та обов’язки місцевих депутатів. Для підвищення рівня довіри населення необхідно оприлюднити декларації про майно депутатів.

 

3.2. Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування

 

Оціночний (нормативний) стандарт:

 

Регламент роботи міської ради і положення про роботу постійних комісій є публічно доступними на веб-сторінці ради. На веб-сайті відсутня актуальна інформація про графіки засідань постійних депутатських комісій. Наявна інформація про склад постійних депутатських комісій.

 

На веб-сайті ради є неповна інформація  про повноваження, графік прийому секретаря ради та його біографічні дані. Декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради розміщена на веб-сайті ради (відсутня інформація про членів сім’ї).

 

На веб-сайті відсутня актуальна інформація про склад депутатських фракцій та його зміни. На веб-сайті ради представлена інформація про перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради.

 

На веб-сайті відсутня інформація про обов’язки та функції секретаріату ради. А також  відсутня інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку та електронної пошти секретаріату ради.

 

Коментар:

 

Робота місцевих депутатів потребує громадського висвітлення, тому рекомендується оприлюднювати актуальну інформацію про графіки засідань постійних депутатських комісій на веб-сайті міської ради. Також необхідно актуалізувати інформацію про політичну складову роботи місцевої ради, а саме про депутатські фракції (склад, роботу тощо). Потребує оприлюднення інформація про секретаріат ради.

 

3.3. Пленарні засідання міської ради

 

Оціночний (нормативний) стандарт:

 

Рішення про скликання сесії ради вчасно оприлюднюється на веб-сайті ради та офіційних друкованих ЗМІ. Проекти рішень ради вчасно оприлюднюються на веб-сторінці ради.

 

В міській раді відсутня електронна система голосування. Інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань не оприлюднюється на веб-сторінці ради. Результати поіменних голосувань, по кожному питанню порядку денного, не оприлюднюються на веб-сторінці ради.

 

Відсутня регулярна аудіотрансляція та відеотрансляція (он-лайн трансляція) усіх пленарних засідань міської ради. На веб-сайті відсутні аудіо і відео записи усіх пленарних засідань міської ради.

 

Коментар:

 

Потребує удосконалення механізм інформування громадськості про голосування депутатів міської ради. Оптимальним варіантом є введення інформаційних систем для реєстрації та голосування депутатів. Необхідно оприлюднити інформацію про реєстрацію та голосування депутатів місцевої ради на веб-сайті міської ради. Рекомендується створити окремий розділ на веб-сайті міської ради «Протоколи проведення пленарних засідань».

 

3.4. Нормативно-правові акти та інша документація міської ради

 

Оціночний (нормативний) стандарт:

 

На веб-сайті ради вчасно (не пізніше 10 робочих днів після засідання) оприлюднюється більшість рішень, прийнятих на пленарних засіданнях міської ради.

 

На веб-сайті раді відсутні протоколи засідань постійних депутатських комісій.

 

На веб-сайті відсутні запити депутатів міської ради. 

 

На веб-сторінці ради відсутнє рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання.

 

На веб-сайті відсутній план про реалізацію депутатами міської ради доручень виборців

 

Коментар:

 

Необхідно забезпечити доступ громадськості до питань діяльності депутатів міської ради. Рекомендується оприлюднити протоколи засідань постійних депутатських комісій та документ, який регулює процедуру використання та розмір депутатських фондів на виконання повноважень. Необхідно систематизувати та оприлюднити інформацію про реалізацію депутатами міської ради доручень виборців та про запити депутатів міської ради.

 

ПРИНЦИП ВІДКРИТОСТІ

 

3.5. Участь громадськості

 

Оціночний (нормативний) стандарт:

 

Громадяни можуть вільно і безперешкодно (без попередньої реєстрації) бути присутніми на пленарних засіданнях міської ради. Умови доступу для неповносправних осіб до приміщення міської ради є частковим. Відсутня процедура, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати  на пленарних засіданнях міської ради.

 

На веб-сайті відсутня вичерпна інформація про процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій. Громадяни вільно можуть бути присутнім на засіданнях усіх депутатських комісій пройшовши формальну процедуру реєстрації.

 

Частина депутатів міської ради проводять регулярний прийом виборців у визначений час та відведеному місці.

 

Порядок проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян врегульовано у Статуті територіальної громади. Порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради не врегульований.

 

Депутати регулярно не ініціюють проведення громадських обговорень з актуальних місцевих проблем.

 

Коментар:

 

Розробити процедуру участі громадян у пленарних засіданнях міської ради та прописати її у Статуті міста. Необхідно розробити процедуру доступу громадян до засідань депутатських комісій.

 

Потребує удосконалення процедура звітування депутатів міської ради про прийом виборців, зокрема шляхом систематизації інформації про прийняті доручення та звернення, та розміщення відповідної інформації на веб-сайті міської ради.

 

Розробити порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради.

 

ПРИНЦИП ПІДЗВІТНОСТІ

 

3.6. Звітування про результати діяльності

 

Оціночний (нормативний) стандарт:

 

Відсутня інформація про звітування постійних депутатських комісій перед радою. На веб-сторінці ради відсутні звіти про роботу усіх постійних депутатських комісій міської ради.

 

Порядок звітування депутатів перед територіальною громадою не врегульовано у Статуті територіальної громади. Рішенням міської ради не затверджено строки проведення звітів депутатів перед виборцями і графік звітування депутатів оприлюднений на веб-сайті.

 

Відсутня інформація про звітування депутатів про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу. Відсутні актуальні звіти про роботу депутатів міської ради розміщені на веб-сайті ради.

 

Звіт депутатів містить інформацію про діяльність депутата у раді та її органах, роботу з виборцями.

 

Також на веб-сайті відсутня інформація (звіт) про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

 

Коментар:

 

Потребує актуалізації інформація про роботу постійних депутатських комісій (звіти).

 

Рекомендується розробити процедуру звітування депутатів перед територіальною громадою та прописати її у Статуті міста (строки звітування, складові звіту).

 

Актуалізувати інформацію про звітування депутатів перед жителями міста на веб-сайті міської ради. Доцільно створити узагальнену інформацію про звітування депутатів перед громадою.