Поділитися

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в OdnoklassnikiВідправити в Vkcom

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Аналіз нормативно-правових актів обласних рад України показує різницю у врегулюванні конфлікту інтересів. 5 обласних рад ніяким чином не врегульовують конфлікт інтересів. Це Луганська, Донецька, Одеська та Львівська та Херсонська. Найчастіше конфлікт інтересів врегульовується у регламенті відповідної ради. Таким способом врегулювали свою діяльність 14 обласних рад. Іншим «популярним» документом є положення про постійні комісії обласних рад (8 рад). Але врегулювання конфлікту інтересів цими документами значно відрізняється.

Переважна більшість рад у регламентах керуються положеннями статті 59-1 Закону «Про місцеве самоврядування» щодо врегулювання конфлікту інтересів. Відповідно, передбачається оголошення про наявний конфлікт інтересів та подальша участь у розгляді питання. Але існують окремі винятки. Так, регламент Вінницької обласної Ради 7 скликання передбачає, що у разі н виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у голови, першого заступника, заступників голови обласної Ради, депутатів, які входять до складу колегіального органу Ради, вони мають невідкладно повідомити про це той колегіальний орган, в якому розглядається питання, та не мають права брати участь у прийнятті рішення з відповідного питання цим колегіальним органом. Регламент Дніпропетровської обласної ради VІІ скликання визначає, що депутат може самостійно вжити заходів щодо врегулювання потенційного чи реального конфлікту інтересів і не вчиняти дій та не приймати рішень, не голосувати в умовах конфлікту інтересів, про що така особа самостійно публічно оголошує під час засідання ради. Тобто, відповідальність за врегулювання конфлікту інтересів фактично покладається на самих депутатів.

Регламент роботи Запорізької обласної ради сьомого скликання є лаконічним та обмежується статтею 2.1.9 - депутат зобов’язаний уникати конфлікту інтересів.

Регламент Рівненської обласної ради сьомого скликання визначає, що депутат повинен утриматись від участі в голосуванні у випадку наявності у нього конфлікту інтересів. У разі ж, якщо неучасть депутата у прийнятті рішень обласною радою призведе до втрати правомочності сесії обласної ради, його участь у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Тобто, вводиться зовнішній контроль за врегулюванням конфлікту інтересів. Але рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається обласною радою. Регламент Сумської обласної ради розширює дані положення. Депутату забороняється брати участь у прийнятті рішення у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у депутата, який входить до складу колегіального органу Ради (постійної комісії, президії тощо). У разі якщо неучасть депутата, який входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такого депутата у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Депутатам у Сумській обласній раді дозволяється брати участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень Ради за умови самостійного публічного оголошення про конфлікт інтересів під час пленарного засідання Ради, на якому розглядається відповідне питання. Але, якщо про конфлікт інтересів буде повідомлено іншою особою, депутат утримується від голосування при розгляді такого питання.

Положення про постійні депутатські комісії не містять порядку дій депутатів у разі виникнення конфлікту інтересів. Натомість, вони покладають повноваження із контролю за конфліктом інтересів на відповідні комісії. Традиційно, це комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, правопорядку тощо. Наприклад, Тернопільська обласна рада на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, запобігання та протидії корупції, законності та здійснення демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави покладає надання консультацій та роз’яснень голові обласної ради, першому заступникові голови обласної ради, заступникові голови обласної ради, депутатам обласної ради з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками; здійснення у відповідності до статті 33 Закону «Про запобігання корупції» повноваження щодо зовнішнього контролю при розгляді, підготовці та прийнятті рішень обласною радою». Кіровоградська обласна рада на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, свободи слова, правової та антикорупційної політики покладає забезпечення здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої статті 59-1 Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

Цікавими є вирішення питання врегулювання конфлікту інтересів у Київській та Полтавській обласних радах. Київською обласною радою 27 квітня 2017 року прийнято Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Київській обласній раді. Він розповсюджується на посадових осіб ради та депутатів. Визначається, що при розгляді проектів рішень у постійних комісіях Київської обласної ради депутат утримується від участі у голосуванні при розгляді проекту рішення ради, в якому міститься його особистий інтерес, про що робиться запис у висновку з даного питання. У разі, якщо неучасть голови, першого заступника голови, заступника голови чи депутатів обласної ради у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

Акти Полтавської обласної ради не містять врегулювання конфлікту інтересів ні в регламенті ради, ні у Положеннях про постійні комісії. Зате у червні 2017 року радою прийнято рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Полтавській обласній раді. Рекомендаціями визначається, що необхідною і достатньою умовою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів – є самостійне публічне оголошення про це депутатом. Якщо депутат самостійно публічно не заявив про конфлікт інтересів згідно із Рекомендаціями, він втрачає право брати участь у розгляді, підготовці та прийнятті відповідного рішення (крім встановлених випадків). Рішення про наявність чи відсутність конфлікту інтересів приймається депутатом самостійно на підставі попереднього ознайомлення із матеріалами засідань постійних і тимчасових контрольних комісій, президії, пленарних засідань сесій обласної ради. Висновки НАЗК за заявами депутатів щодо роз’яснення наявності конфлікту інтересів не можуть вплинути на результати вже ухвалених рішень. Якщо депутат самостійно не заявив про конфлікт інтересів, але про це стало відомо, він відсторонюється від прийняття рішень.

Також рекомендаціями визначаються способи повідомлення про конфлікт інтересів:

·       під час засідань постійних і тимчасових контрольних комісій, президії обласної ради – шляхом публічного оголошення про це безпосередньо на такому зібранні до початку розгляду відповідного питання, що обов’язково фіксується у протоколі засідання комісії, президії;

·       стосовно питань, які розглядаються на пленарних засіданнях сесій обласної ради – депутат може повідомити про це напередодні письмовою заявою на адресу голови обласної ради та потім публічно оголосити її як під час формування порядку денного пленарного засідання, так і на початку розгляду відповідного питання, про що обов’язково робиться запис у протоколі засідання.

Таким чином, детальне врегулювання конфлікту інтересів не міститься у актах обласних рад. У 5 радах дане питання взагалі не врегульовано. Дана ситуація пояснюється, в т.ч. неточностями законодавства, яке регулює конфлікт інтересів для депутатів як Законом «Про запобігання корупції», так і «Про місцеве самоврядування».

Аналіз здійснено у рамках проекту "Прозора рада: громадський моніторинг конфлікту інтересів" за підтримки Програми Розвитку ООН.