Поділитися

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в OdnoklassnikiВідправити в Vkcom

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Врегулювання конфлікту інтересів містами – обласними центрами – показує різноманіття підходів різних міських рад. 3 міські ради не мають положень про врегулювання конфлікту інтересів – Суми, Луганськ та Донецьк. Документами, які регулюють або можуть регулювати конфлікт інтересів місцевої ради може бути Статут міста, Регламент міської ради або ж положення про депутатські комісії.

Наприклад, Статут територіальної громади міста Вінниця містить статтю 5.15. Конфлікт інтересів у міській раді та виконавчих органах міської ради. Гарною практикою є введення підстав зупинення рішень міської ради міським головою, однією з яких є випадки, якщо при прийнятті рішення не було повідомлено про конфлікт інтересів суб’єктів прийняття рішення. Письмова заява про наявність конфлікту інтересів оголошується на засіданні і долучається до протоколу засідання. Неповідомлення депутатом міської ради про наявний конфлікт інтересів перед голосуванням при прийнятті рішення ради, виконавчого комітету є підставою для зупинення міським головою зазначеного рішення міської ради.

Регламентами міських рад у більшості випадків визначається самостійне повідомлення про наявні конфлікти інтересів. Регламент Дніпропетровської міської ради VII  скликання визначає, що депутат ради зобов’язаний вживати всіх можливих заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у депутата ради він не має права брати участь у прийнятті рішення. Окрім цього, депутат зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, повідомити НАЗК, міського голову або секретаря ради чи голову відповідної комісії ради. Також Регламент регулює діяльність депутата після завершення строку каденції  та подачі декларацій депутатами.

Регламент Запорізької міської ради (рішення від 19.02.2016 №122) містить статтю 45. Антикорупційна експертиза актів ради, конфлікт інтересів. Фактично, статтею на постійну комісію з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції покладається обов’язок антикорупційної експертизи актів ради. Комісія готує висновки та рекомендації з питань відповідності актів та проектів рішень ради нормам антикорупційного законодавства за власної ініціативи або за наявності письмової заяви, що надійшла до комісії. Голова комісії на пленарному засіданні доповідає про висновок антикорупційної експертизи щодо відповідності проекту акта (рішення) антикорупційному законодавству.  В той же час порядок врегулювання конфлікту інтересів залишається традиційним – самостійне оголошення депутатом про конфлікт інтересів.

Регламентом Київської міської ради депутатам забороняється брати участь у прийнятті відповідного рішення Київрадою або будь-якими її органами у разі виникнення у депутата Київради реального чи потенційного конфлікту інтересів, а також не мають права як депутати Київради брати участь в обговоренні питань, які пов'язані з питанням, щодо якого у депутатів виник конфлікт інтересів. Оголошення про конфлікт інтересів відбувається на сесії ради. Після прийняття рішення про затвердження порядку денного пленарного засідання Київради в цілому головуючий на пленарному засіданні звертається до депутатів Київради з запитанням про наявність у будь-кого з них реального чи потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність у будь-кого з них відомостей про конфлікт інтересів у іншого депутата Київради.

У Кропивницькій міській раді окрім регламенту та положення про постійні комісії конфлікт інтересів регулюється також Кодексом доброчесності працівників виконавчих органів Кіровоградської міської ради. Четвертий розділ містить три статті та присвячений даному питанню - визначення конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів, поведінка суб'єкта доброчесної поведінки в ситуації конфлікту інтересів. Щоправда, даний Кодекс на депутатів не розповсюджується. В той же час Регламент ради не містить конкретних положень, обмежуючись пунктом 7 Статті 48 «Норми депутатської етики та дисципліна». Міський голова, депутати ради зобов’язані вживати всі можливі заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. Порядок врегулювання конфлікту інтересів визначається Законом України «Про запобігання корупції».

Луцька міська рада у своєму Регламенті також врегульовує конфлікт інтересів шляхом публічного оголошення. Але цікаво, що здійснення контролю за дотриманням вимог, надання консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену Радою.

Регламент Одеської міської ради забороняє депутатам  брати участь у прийнятті рішень у разі наявності у них конфлікту інтересів. Але той же Регламент дозволяє голосувати депутатам у разі самостійного публічного оголошення про конфлікт інтересів.

Регламент Тернопільської міської ради містить статтю 7 «Робота з виборцями». Стаття визначає, що у виборчому окрузі депутат міської ради зобов'язаний вживати всі можливі заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у депутата ради він не має права брати участь у прийнятті рішення.

Положеннями про комісії міських рад покладаються обов’язки зі здійснення контролю за конфліктами інтересів у раді на відповідні комісії, зазвичай з питань місцевого самоврядування, законності, регламенту,

Потрібно відмітити Положення про постійні комісії Львівської міської ради 7-го скликання, яке врегульовує дії членів комісій у разі виникнення конфлікту інтересів. Голова постійної комісії ради, секретар або члени постійної комісії ради у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів під час розгляду на засіданні постійної комісії будь-яких питань зобов’язаний озвучити заяву про наявний конфлікт інтересів і йому не рекомендується брати участь у голосуванні та прийнятті рішення з цього питання. Але у разі порушення законодавства, регламенту, рішень ради та цього положення, депутати несуть передбачену чинним законодавством України або рішеннями ради відповідальність. Врегулювання конфлікту інтересів у діяльності комісій міститься і в Положенні про постійні    комісії  Миколаївської міської ради VII скликання.

Черкаською міською радою прийнято етичний кодекс працівників мерії міста Черкаси. Але на депутатів кодекс не розповсюджується.

Таким чином, у переважній більшості конфлікт інтересів міськими радами врегульовується у Регламенті, за кількома виключеннями. Необхідно зазначити, що у актах ради досить часто посилаються на Закон «Про запобігання корупції», хоча спосіб врегулювання визначається згідно статті 59-1 Закону «Про місцеве самоврядування».

Аналіз здійснено у рамках проекту "Прозора рада: громадський моніторинг конфлікту інтересів" за підтримки Програми Розвитку ООН.