Поділитися

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в OdnoklassnikiВідправити в Vkcom

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Стан виконання Зведеного та Державного бюджетів України за січень–квітень 2014 року

 ДОХОДИ

Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень–квітень 2014 року становила 152050,4 млн. грн., що на 14299,9 млн. грн., або на 10,4 відсотка більше ніж за аналогічний період минулого року.

У січні–квітні 2014 року Державний бюджет України отримав 120555,0 млн. грн., що на 14437,1 млн. грн., або на 13,6 відсотка більше за аналогічний період минулого року.

До загального фонду державного бюджету за січень–квітень 2014 року надійшло 106240,6 млн. гривень. Проти аналогічного періоду минулого року надходження зросли на 14820,5 млн. грн., або на 16,2 відсотка.

Найбільші надходження до загального фонду державного бюджету у січні–квітні 2014 року становили:

 • податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) – 26733,6 млн. грн., на 1745,7 млн. грн., або на 6,1 відсотка менше за  аналогічний період минулого року;
 • податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів – 26825,2 млн. грн., що на 2328,7 млн. грн., або на 8 відсотків менше за аналогічний період минулого року;
 • податок на прибуток підприємств – 18799,7 млн. грн., що на 2259,2 млн. грн., або на 10,7 відсотка менше за аналогічний період минулого року;
 • акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), включаючи особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами – 6746,4 млн. грн., що на 2329,1 млн. грн., або на 25,7 відсотка менше за  аналогічний період минулого року;
 • плата за користування надрами – 4784,6 млн. грн., що на 1000,7 млн. грн., або на 26,4 відсотка більше за аналогічний період минулого року;
 • ввізне мито – 3024,3 млн. грн., що на 253,3 млн. грн., або на 7,7 відсотка менше за аналогічний період минулого року.

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами за січень–квітень 2014 року здійснено в обсязі 13129,0 млн. грн., що на 5338,7 млн. грн., або на 28,9 відсотка менше за  аналогічний період минулого року.

У січні–квітні 2014 року кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України» становили 19800,9 млн. гривень. Проти аналогічного періоду минулого року надходження збільшились на 15800,9 млн. гривень.

До спеціального фонду державного бюджету за січнень–квітень 2014 року надійшло 14314,4 млн. грн., що на 383,4 млн. грн., або на 2,6 відсотка менше ніж за аналогічний період минулого року, у тому числі власні надходження бюджетних установ становили 6604,7 млн. грн., що на 2701,8 млн. грн., або на 29 відсотків менше ніж за 4 місяці 2013 року, що пов’язане із надходженням у січні–квітні 2013 року коштів від залучення Державним агентством автомобільних доріг України кредиту під гарантію Уряду в сумі 3,2 млрд. грн., тоді як у 2014 році такі кошти не надходили.

ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ

Загальна сума касових видатків зведеного бюджету України за січень-квітень 2014 року становила 154717,7 млн. грн., що на 0,9 відсотка, або на 1328,0 млн. грн. менше за відповідний показник 2013 року.

Касові видатки Державного бюджету України за січень-квітень 2014 року становили 127284,4 млн. грн., що на 4,6 відсотка або на 5577,4 млн. грн. більше за відповідний показник 2013 року.

Касові видатки загального фонду державного бюджету за чотири місяці 2014 року становили 114296,9 млн. грн., що більше за відповідний показник 2013 року на 4,4 відсотка, або на 4801,9 млн. гривень.

За січень-квітень 2014 року касові видатки соціального спрямування за загальним фондом державного бюджету зросли проти 4 місяців 2013 року на 5128,1 млн. грн., або на 5,7 відсотка до 95549,8 млн. гривень.

За функціональною класифікацією статей видатків у січні-квітні 2014 року:

 • видатки на обслуговування державного боргу за зведеним бюджетом зросли проти аналогічного періоду 2013 року на 35,8 відсотка до 12410,5 млн. грн., за державним бюджетом – на 37,1 відсотка до 12027,1 млн. гривень;
 • без урахування видатків на обслуговування державного боргу видатки на загальнодержавні функції за зведеним бюджетом зменшились на 4,9 відсотка до 8001,1 млн. грн., при цьому за державним бюджетом зросли – на 2,1 відсотка до 5080,8 млн. гривень;
 • видатки на оборону за державним бюджетом зросли на 9,3 відсотка до 4392,3 млн. гривень;
 • видатки на громадський порядок, безпеку та судову владу за зведеним бюджетом зменшились на 1,6 відсотка до 10870,6 млн. грн., у тому числі за державним бюджетом – на 1,5 відсотка до 10810,1 млн. гривень;
 • видатки на економічну діяльність за зведеним бюджетом знизились на 19,0 відсотка до 11335,6 млн. грн., у тому числі за державним бюджетом – на 12,0 відсотка до 9969,3 млн. гривень;
 • видатки на охорону навколишнього природного середовища за зведеним бюджетом зменшились до 674,1 млн. грн., у тому числі за державним бюджетом –до 583,3 млн. грн., що пов’язано із здійсненням у січні-квітні 2014 року видатків за рахунок коштів, отриманих від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату у сумі 87,2 млн. грн. проти 883,1 млн. грн. за чотири місяці 2013 року;
 • видатки на житлово-комунальне господарство за зведеним бюджетом збільшилися в 2,2 рази до 3808,0 млн. грн., у тому числі за державним бюджетом – в 1,7 рази до 19,7 млн. грн., що пов’язано із  проведенням у січні-квітні 2014 року субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах у сумі 2669,0 млн. грн., в той час як у аналогічному періоді 2013 року видатки за вищезгаданою субвенцією не здійснювалися;
 • видатки на охорону здоров’я за зведеним бюджетом знизились на 6,0 відсотка до 16932,5 млн. грн., у тому числі за державним бюджетом – на 8,9 відсотка до 2301,6 млн. гривень;
 • видатки на духовний та фізичний розвиток за зведеним бюджетом зменшились на 9,5 відсотка до 3807,5 млн. грн., при  цьому за державним бюджетом  зросли на 3,6 відсотка до 1435,0 млн. гривень;
 • видатки на освіту за зведеним бюджетом знизились на 9,1 відсотка до 32083,2 млн. грн., у тому числі за державним бюджетом – на 10,9 відсотка до 8886,0 млн. грн.;
 • видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за зведеним бюджетом збільшилися на 4,5 відсотка до 50401,8 млн. грн., при цьому за державним бюджетом знизились – на 0,5 відсотка до 29551,9 млн. гривень.

Видатки державного бюджету на трансферт Пенсійному фонду за січень – квітень 2014 року були профінансовані у обсязі 27927,6 млн. грн., у тому числі видатки на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій у сумі 6968,3 млн. грн., що на 3,9 відсотка (286,3 млн. грн.) менше порівняно з аналогічним періодом 2013 року.

На дотації вирівнювання у січні – квітні 2014 року з державного бюджету місцевим бюджетам перераховано коштів у сумі 19474,0 млн. грн., що на 2,3 відсотка, або на 442,0 млн. грн. більше ніж у січні-квітні 2013 року.

На субвенції та додаткові дотації у січні – квітні 2014 року було перераховано 21586,6 млн. грн., що на 24,9 відсотка, або на 4300,9 млн. грн. більше ніж у січні-квітні 2013 року.

За рахунок повернення кредитів до Державного бюджету України за січень – квітень 2014 року надійшло 444,2 млн. грн., у тому числі до загального фонду 291,5 млн. гривень.

За січень – квітень 2014 року надано кредитів з державного бюджету у сумі 645,3 млн. грн., у тому числі до загального фонду 34,8 млн. гривень.

ФІНАНСУВАННЯ

Зведений бюджет за січень–квітень 2014 року виконано із дефіцитом у сумі 2857,6 млн. гривень.

Дефіцит державного бюджету за січень–квітень 2014 року становив 6930,4 млн. гривень, що відповідає 10,1 відсотка річного показника, затвердженого Верховною Радою України законом про бюджет зі змінами від 27.03.2014 року (річний показник – 68564,3 млн. гривень).

У січні–квітні 2014 року погашення основної суми боргу державного бюджету становило 20980,5 млн. гривень. Погашення внутрішнього боргу дорівнювало 19036,8 млн. грн., зовнішнього боргу – 1943,6 млн. гривень. Державні запозичення на фінансування державного бюджету були здійснені в обсязі 23258,3 млн. грн., у тому числі до загального фонду – 20044,4 млн. гривень. На внутрішньому ринку було залучено 22844,4 млн. грн., від зовнішніх джерел надійшло запозичень на суму 413,9 млн. грн. до спеціального фонду на фінансування спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів розвитку. Крім того, було здійснено випуск облігацій внутрішньої державної позики з метою збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» на суму 11066,4 млн. гривень.

Від приватизації державного майна за січень–квітень 2014 року надійшло до державного бюджету 48,2 млн. гривень.

Джерело: сайт Міністерства фінансів