Поділитися

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в OdnoklassnikiВідправити в Vkcom

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

У Полтавській області триває розробка обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2016-2017 роки. У зв'язку з цим АЦ "Бюро економічних та соціальних досліджень" надав пропозиції  Департаменту економічного розвитку щодо вдосконалення Програми. Метою пропозицій є створення дорожної карти для підприємців, що дозволить орієнтуватися у потребах громад регіону; охоплення Програмою таких соціальних груп як учасники та ветерани АТО, внутрішньо переміщені особи; забезпечення публічності виконання Програми. 

ПРОПОЗИЦІЯ: доповнити розділ ІІІ «Мета програми», «Основні заходи Програми спрямовані на:» пункт «залучення незайнятого населення та молоді зокрема до підприємницької діяльності» після слів молоді словами «учасників та ветеранів АТО».

ОБГРУНТУВАННЯ: суспільно-політична ситуація в Україні призвела до утворення нової соціальної групи – учасників та ветеранів АТО. Програма не містить положень щодо даної групи. Включення учасників та ветеранів АТО до Програми зменшить кількість безробітних серед цільової групи та забезпечить формування малого підприємництва у громадах Полтавської області.

ПРОПОЗИЦІЯ: доповнити розділ ІІІ «Мета програми», «Основні заходи Програми спрямовані на:» пунктом «створення інформаційної бази ринків та напрямів розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області»

ОБГРУНТУВАННЯ: нестабільність економічного розвитку України призводить до пошуку запитуваних товарів та послуг для створення стабільного МСП. Надання інформаційної підтримки суб’єктам підприємництва забезпечить конкурентноспроможність у громадах, де їхні товари/послуги є затребуваними. Опосередковано це сприятиме виконанню Стратегії 2020 шляхом формування найбільш затребуваних напрямів розвитку підприємництва та покращенню підприємництва у громадах області.

ПРОПОЗИЦІЯ: доповнити розділ IV. «Головні пріоритети розвитку підприємництва в області», «ІІ. Фінансово-кредитна підтримка» пункт «Основні завдання на 2016-2017 роки» наступним підпунктом: «Підтримка кооперації суб’єктів підприємництва задля формування виробничих ланок та кластерів в області»

ОБГРУНТУВАННЯ: орієнтація на фінансування спільних зусиль суб’єктів підприємництва сприятиме підвищенню їхньої конкурентноздатності та стійкості до економічних криз. В перспективі можливе формування в області виробничих ланок, створення виробничих циклів, кластерів, що дозволить створювати в області кінцеву продукцію.

ПРОПОЗИЦІЯ: доповнити розділ IV. «Головні пріоритети розвитку підприємництва в області», «ІІІ. Ресурсна та інформаційна підтримка» пункт «Основні завдання на 2016-2017 роки» наступним підпунктом: «створення інформаційної бази ринків та напрямів розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області»

ОБГРУНТУВАННЯ: у відповідності з вище приведеними пропозиціями

ПРОПОЗИЦІЯ: Заходи Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Полтавській області на 2016-2017 роки розділ ІІ. «Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка» пункт 1.5 «Забезпечення прозорості роботи Полтавського регіонального фонду підтримки підприємництва шляхом щоквартального заслуховування керівника Фонду» доповнити словами «та оприлюдненням в мережі інтернет (в т.ч. на сайті Полтавської ОДА) звітів».

ОБГРУНТУВАННЯ: оприлюднення звітів у мережі інтернет забезпечить збільшення кількості суб’єктів підприємництва, які отримають інформацію про реалізацію Програми.

ПРОПОЗИЦІЯ: Заходи Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Полтавській області на 2016-2017 роки розділ ІІІ. «Ресурсна та інформаційна підтримка» доповнити пунктом 1.9: «Організація проведення досліджень для створення інформаційної бази ринків та напрямів розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області та надання інформації суб’єктам підприємництва» Виконавці: організації на конкурсних засадах.

ОБГРУНТУВАННЯ: у відповідності з вище приведеними пропозиціями

ПРОПОЗИЦІЯ: Заходи Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Полтавській області на 2016-2017 роки розділ ІV. «Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва» доповнити пунктами:

«3.10 Організація навчання ветеранів та учасників АТО на курсах цільового призначення з основ підприємництва та бізнес-планування» Виконавці: ОЦЗ, МВК, РДА, організації на конкурсних засадах

«3.11 Організація навчання внутрішньо переміщених осіб, в першу чергу жінок, на курсах цільового призначення з основ підприємництва та бізнес-планування» Виконавці: ОЦЗ, МВК, РДА, організації на конкурсних засадах

ОБГРУНТУВАННЯ: пропонується поширити заходи з навчання підприємництву на дві соціальні групи: учасників та ветеранів АТО; внутрішньо переміщених осіб. Дані групи знаходяться у зоні ризику на ринку праці, що створює додаткові перешкоди для працевлаштування. Заходи дозволять знизити рівень соціальної напруги у громадах, забезпечити доступ цільових груп до інформації та початкових ресурсів для провадження підприємницької діяльності.